Expresní překlady Velké Meziříčí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velké Meziříčí

Expresní překlad Velké Meziříčí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velké Meziříčí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velké Meziříčí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velké Meziříčí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velké Meziříčí nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Velké Meziříčí: Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Ekonomické překlady Velké Meziříčí: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Velké Meziříčí: Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Norma

Prezentační překlady Velké Meziříčí: Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Velké Meziříčí: Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Rozsudek, Odvolání, Společenská smlouva, Diplom, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Živnostenský list, Apostila, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Všeobecné překlady Velké Meziříčí: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Email, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad