Překlady Vejprty

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vejprty

Překlad Vejprty

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vejprty.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vejprty

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vejprty bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vejprty nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Vejprty: Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy

Technické překlady Vejprty: Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Norma

Všeobecné překlady Vejprty: Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Email, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt

Prezentační překlady Vejprty: Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Katalog

Právní překlady Vejprty: Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Vejprty: Zakladatelská listina, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Apostila, Oddací list, Norma, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Úmrtní list, Certifikát, Plná moc, Stanovy, Diplom, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Odvolání, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vejprty, Korektura Vejprty, Odborné překlady Vejprty, Právní překlady Vejprty, Překladatelská agentura Vejprty, Soudní překladatel Vejprty, Soudní překlady Vejprty, Technické překlady Vejprty, Tlumočení Vejprty, Překlady fancouzštiny Vejprty, Překlady italštiny Vejprty, Překlady maďarštiny Vejprty, Překlady španělštiny Vejprty, Překlady ukrajinštiny Vejprty , Překlady arabštiny Vejprty, Překlady běloruštiny Vejprty, Překlady bulharštiny Vejprty, Překlady chorvatštiny Vejprty, Překlady danštiny Vejprty, Překlady estonštiny Vejprty, Překlady finštiny Vejprty, Překlady holandštiny Vejprty, Překlady japonštiny Vejprty, Překlady litevštiny Vejprty, Překlady lotyštiny Vejprty, Překlady norštiny Vejprty, Překlady portugalštiny Vejprty, Překlady řečtiny Vejprty, Překlady rumunštiny Vejprty, Překlady slovinštiny Vejprty, Překlady srbštiny Vejprty, Překlady švédštiny Vejprty, Překlady turečtiny Vejprty