Expresní překlady Vejprty

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vejprty

Expresní překlad Vejprty

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vejprty.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vejprty

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vejprty bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vejprty nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vejprty: Reklama, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Prezentace, Katalog

Ekonomické překlady Vejprty: Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Právní překlady Vejprty: Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba

Technické překlady Vejprty: Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technologické postupy

Všeobecné překlady Vejprty: Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Vejprty: Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Odvolání, Zakladatelská listina, Rozsudek, Stanovy, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Norma, Soudní žaloba, Úmrtní list, Rodný list, Vysvědčení, Diplom, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Oddací list, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad