Překlady Úterý

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úterý

Překlad Úterý

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úterý.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úterý

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úterý bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úterý nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Úterý: Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Příručka

Ekonomické překlady Úterý: Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy

Právní překlady Úterý: Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva

Všeobecné překlady Úterý: Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Vědecké práce

Prezentační překlady Úterý: Knihy, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Úterý: Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Notářský zápis, Apostila, Diplom, Rodný list, Norma, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Certifikát, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Stanovy, Úmrtní list, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Úterý, Korektura Úterý, Odborné překlady Úterý, Právní překlady Úterý, Překladatelská agentura Úterý, Soudní překladatel Úterý, Soudní překlady Úterý, Technické překlady Úterý, Tlumočení Úterý, Překlady fancouzštiny Úterý, Překlady italštiny Úterý, Překlady maďarštiny Úterý, Překlady španělštiny Úterý, Překlady ukrajinštiny Úterý