Expresní překlady Úterý

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úterý

Expresní překlad Úterý

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úterý.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úterý

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úterý bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úterý nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Úterý: Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek

Technické překlady Úterý: Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Odborný text, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Právní překlady Úterý: Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU

Ekonomické překlady Úterý: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Prezentační překlady Úterý: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Letáky, Knihy, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Úterý: Soudní žaloba, Rozsudek, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Stanovy, Plná moc, Certifikát, Oddací list, Potvrzení o studiu, Apostila, Notářský zápis, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rodný list, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad