Překlady Ústí nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ústí nad Labem

Překlad Ústí nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ústí nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ústí nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ústí nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ústí nad Labem nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Ústí nad Labem: Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Knihy, Katalog

Technické překlady Ústí nad Labem: Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Příručka

Právní překlady Ústí nad Labem: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva

Všeobecné překlady Ústí nad Labem: Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Videa, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Ústí nad Labem: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Ústí nad Labem: Norma, Certifikát, Plná moc, Odvolání, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Apostila, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Diplom, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Stanovy, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Ústí nad Labem“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Ústí nad Labem, Korektura Ústí nad Labem, Odborné překlady Ústí nad Labem, Právní překlady Ústí nad Labem, Překladatelská agentura Ústí nad Labem, Soudní překladatel Ústí nad Labem, Soudní překlady Ústí nad Labem, Technické překlady Ústí nad Labem, Tlumočení Ústí nad Labem, Překlady fancouzštiny Ústí nad Labem, Překlady italštiny Ústí nad Labem, Překlady maďarštiny Ústí nad Labem, Překlady španělštiny Ústí nad Labem, Překlady ukrajinštiny Ústí nad Labem, Překlady arabštiny Ústí nad Labem, Překlady běloruštiny Ústí nad Labem, Překlady bulharštiny Ústí nad Labem, Překlady chorvatštiny Ústí nad Labem, Překlady danštiny Ústí nad Labem, Překlady estonštiny Ústí nad Labem, Překlady finštiny Ústí nad Labem, Překlady holandštiny Ústí nad Labem, Překlady japonštiny Ústí nad Labem, Překlady litevštiny Ústí nad Labem, Překlady lotyštiny Ústí nad Labem, Překlady norštiny Ústí nad Labem, Překlady portugalštiny Ústí nad Labem, Překlady řečtiny Ústí nad Labem, Překlady rumunštiny Ústí nad Labem, Překlady slovinštiny Ústí nad Labem, Překlady srbštiny Ústí nad Labem, Překlady švédštiny Ústí nad Labem, Překlady turečtiny Ústí nad Labem, Překlady angličtiny Ústí nad Labem, Překlady ruštiny Ústí nad Labem, Překlady polštiny Ústí nad Labem, Překlady němčiny Ústí nad Labem