Expresní překlady Ústí nad Labem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ústí nad Labem

Expresní překlad Ústí nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ústí nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ústí nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ústí nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ústí nad Labem nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Ústí nad Labem: Manuál, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text

Právní překlady Ústí nad Labem: Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Ústí nad Labem: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy

Prezentační překlady Ústí nad Labem: Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Webové stránky

Všeobecné překlady Ústí nad Labem: Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Ústí nad Labem: Revizní zpráva, Apostila, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Stanovy, Odvolání, Diplom, Norma, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Živnostenský list, Společenská smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Úmrtní list, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad