Překlady Úsov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úsov

Překlad Úsov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úsov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úsov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úsov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úsov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Úsov: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení

Prezentační překlady Úsov: Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Letáky

Technické překlady Úsov: Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Manuál

Právní překlady Úsov: Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Úsov: Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Rodný list, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Odvolání, Plná moc, Stanovy, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Apostila, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Úsov: Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Úsov, Korektura Úsov, Odborné překlady Úsov, Právní překlady Úsov, Překladatelská agentura Úsov, Soudní překladatel Úsov, Soudní překlady Úsov, Technické překlady Úsov, Tlumočení Úsov, Překlady fancouzštiny Úsov, Překlady italštiny Úsov, Překlady maďarštiny Úsov, Překlady španělštiny Úsov, Překlady ukrajinštiny Úsov