Expresní překlady Úsov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úsov

Expresní překlad Úsov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úsov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úsov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úsov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úsov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Úsov: Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Katalog, Knihy, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články

Právní překlady Úsov: Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Úsov: Videa, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce

Technické překlady Úsov: Manuál, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Úsov: Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Úsov: Certifikát, Rozsudek, Úmrtní list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Norma, Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Diplom, Plná moc, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad