Překlady Týniště nad Orlicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Týniště nad Orlicí

Překlad Týniště nad Orlicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Týniště nad Orlicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Týniště nad Orlicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Týniště nad Orlicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Týniště nad Orlicí nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Týniště nad Orlicí: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Manuál

Ekonomické překlady Týniště nad Orlicí: Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy

Právní překlady Týniště nad Orlicí: Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Týniště nad Orlicí: Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama

Všeobecné překlady Týniště nad Orlicí: Email, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Týniště nad Orlicí: Norma, Diplom, Úmrtní list, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Týniště nad Orlicí, Korektura Týniště nad Orlicí, Odborné překlady Týniště nad Orlicí, Právní překlady Týniště nad Orlicí, Překladatelská agentura Týniště nad Orlicí, Soudní překladatel Týniště nad Orlicí, Soudní překlady Týniště nad Orlicí, Technické překlady Týniště nad Orlicí, Tlumočení Týniště nad Orlicí, Překlady fancouzštiny Týniště nad Orlicí, Překlady italštiny Týniště nad Orlicí, Překlady maďarštiny Týniště nad Orlicí, Překlady španělštiny Týniště nad Orlicí, Překlady ukrajinštiny Týniště nad Orlicí