Překlady Týnec nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Týnec nad Labem

Překlad Týnec nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Týnec nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Týnec nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Týnec nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Týnec nad Labem nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Týnec nad Labem: Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře

Technické překlady Týnec nad Labem: Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Příručka

Právní překlady Týnec nad Labem: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání

Všeobecné překlady Týnec nad Labem: Životopisy, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Firemní korespondence

Prezentační překlady Týnec nad Labem: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Týnec nad Labem: Apostila, Plná moc, Revizní zpráva, Norma, Odvolání, Stanovy, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Rozsudek, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Týnec nad Labem, Korektura Týnec nad Labem, Odborné překlady Týnec nad Labem, Právní překlady Týnec nad Labem, Překladatelská agentura Týnec nad Labem, Soudní překladatel Týnec nad Labem, Soudní překlady Týnec nad Labem, Technické překlady Týnec nad Labem, Tlumočení Týnec nad Labem, Překlady fancouzštiny Týnec nad Labem, Překlady italštiny Týnec nad Labem, Překlady maďarštiny Týnec nad Labem, Překlady španělštiny Týnec nad Labem, Překlady ukrajinštiny Týnec nad Labem