Expresní překlady Týnec nad Labem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Týnec nad Labem

Expresní překlad Týnec nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Týnec nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Týnec nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Týnec nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Týnec nad Labem nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Týnec nad Labem: Prezentace, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Týnec nad Labem: Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Technické překlady Týnec nad Labem: Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Certifikát

Právní překlady Týnec nad Labem: Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Týnec nad Labem: Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Plná moc, Diplom, Rozsudek, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Úmrtní list, Odvolání, Stanovy, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení

Všeobecné překlady Týnec nad Labem: Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Dopis, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad