Překlady Turnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Turnov

Překlad Turnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Turnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Turnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Turnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Turnov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Turnov: Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis

Prezentační překlady Turnov: PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog

Ekonomické překlady Turnov: Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Turnov: Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Právní překlady Turnov: Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Turnov: Apostila, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Stanovy, Živnostenský list, Oddací list, Rozsudek, Rodný list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Plná moc, Norma, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Turnov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Turnov, Korektura Turnov, Odborné překlady Turnov, Právní překlady Turnov, Překladatelská agentura Turnov, Soudní překladatel Turnov, Soudní překlady Turnov, Technické překlady Turnov, Tlumočení Turnov, Překlady fancouzštiny Turnov, Překlady italštiny Turnov, Překlady maďarštiny Turnov, Překlady španělštiny Turnov, Překlady ukrajinštiny Turnov, Překlady arabštiny Turnov, Překlady běloruštiny Turnov, Překlady bulharštiny Turnov, Překlady chorvatštiny Turnov, Překlady danštiny Turnov, Překlady estonštiny Turnov, Překlady finštiny Turnov, Překlady holandštiny Turnov, Překlady japonštiny Turnov, Překlady litevštiny Turnov, Překlady lotyštiny Turnov, Překlady norštiny Turnov, Překlady portugalštiny Turnov, Překlady řečtiny Turnov, Překlady rumunštiny Turnov, Překlady slovinštiny Turnov, Překlady srbštiny Turnov, Překlady švédštiny Turnov, Překlady turečtiny Turnov, Překlady angličtiny Turnov, Překlady ruštiny Turnov, Překlady polštiny Turnov, Překlady němčiny Turnov