Překlady Trmice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Trmice

Překlad Trmice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Trmice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Trmice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Trmice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Trmice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Trmice: Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Technické překlady Trmice: Norma, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Trmice: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Prezentační překlady Trmice: Knihy, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Všeobecné překlady Trmice: Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Videa, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Trmice: Odvolání, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Stanovy, Norma, Apostila, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Živnostenský list, Certifikát, Oddací list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rozsudek, Rodný list, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Trmice, Korektura Trmice, Odborné překlady Trmice, Právní překlady Trmice, Překladatelská agentura Trmice, Soudní překladatel Trmice, Soudní překlady Trmice, Technické překlady Trmice, Tlumočení Trmice, Překlady fancouzštiny Trmice, Překlady italštiny Trmice, Překlady maďarštiny Trmice, Překlady španělštiny Trmice, Překlady ukrajinštiny Trmice