Expresní překlady Trmice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Trmice

Expresní překlad Trmice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Trmice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Trmice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Trmice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Trmice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Trmice: Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Email

Právní překlady Trmice: Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Trmice: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Prezentační překlady Trmice: Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Katalog, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Trmice: Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Odvolání, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Diplom, Plná moc, Rodný list, Apostila, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti

Technické překlady Trmice: Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad