Překlady Teplice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Teplice

Překlad Teplice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Teplice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Teplice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Teplice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Teplice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Teplice: Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k použití

Právní překlady Teplice: Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Ekonomické překlady Teplice: Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Teplice: Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Teplice: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Teplice: Diplom, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Norma, Úmrtní list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Teplice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Teplice, Korektura Teplice, Odborné překlady Teplice, Právní překlady Teplice, Překladatelská agentura Teplice, Soudní překladatel Teplice, Soudní překlady Teplice, Technické překlady Teplice, Tlumočení Teplice, Překlady fancouzštiny Teplice, Překlady italštiny Teplice, Překlady maďarštiny Teplice, Překlady španělštiny Teplice, Překlady ukrajinštiny Teplice, Překlady arabštiny Teplice, Překlady běloruštiny Teplice, Překlady bulharštiny Teplice, Překlady chorvatštiny Teplice, Překlady danštiny Teplice, Překlady estonštiny Teplice, Překlady finštiny Teplice, Překlady holandštiny Teplice, Překlady japonštiny Teplice, Překlady litevštiny Teplice, Překlady lotyštiny Teplice, Překlady norštiny Teplice, Překlady portugalštiny Teplice, Překlady řečtiny Teplice, Překlady rumunštiny Teplice, Překlady slovinštiny Teplice, Překlady srbštiny Teplice, Překlady švédštiny Teplice, Překlady turečtiny Teplice, Překlady angličtiny Teplice, Překlady ruštiny Teplice, Překlady polštiny Teplice, Překlady němčiny Teplice