Překlady Teplá

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Teplá

Překlad Teplá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Teplá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Teplá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Teplá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Teplá nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Teplá: Odborný text, Návod k použití, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Teplá: Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Prezentace

Právní překlady Teplá: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Žaloba

Všeobecné překlady Teplá: Dopis, Videa, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Teplá: Soudní žaloba, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Diplom, Živnostenský list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Norma, Plná moc, Pracovní smlouva, Rozsudek, Stanovy, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list

Ekonomické překlady Teplá: Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Teplá, Korektura Teplá, Odborné překlady Teplá, Právní překlady Teplá, Překladatelská agentura Teplá, Soudní překladatel Teplá, Soudní překlady Teplá, Technické překlady Teplá, Tlumočení Teplá, Překlady fancouzštiny Teplá, Překlady italštiny Teplá, Překlady maďarštiny Teplá, Překlady španělštiny Teplá, Překlady ukrajinštiny Teplá