Překlady Svoboda nad Úpou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Svoboda nad Úpou

Překlad Svoboda nad Úpou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Svoboda nad Úpou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Svoboda nad Úpou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Svoboda nad Úpou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Svoboda nad Úpou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Svoboda nad Úpou: Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Svoboda nad Úpou: Životopisy, Email, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články

Ekonomické překlady Svoboda nad Úpou: Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Technické překlady Svoboda nad Úpou: Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Manuál

Prezentační překlady Svoboda nad Úpou: Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Svoboda nad Úpou: Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Oddací list, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Diplom, Plná moc, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Svoboda nad Úpou, Korektura Svoboda nad Úpou, Odborné překlady Svoboda nad Úpou, Právní překlady Svoboda nad Úpou, Překladatelská agentura Svoboda nad Úpou, Soudní překladatel Svoboda nad Úpou, Soudní překlady Svoboda nad Úpou, Technické překlady Svoboda nad Úpou, Tlumočení Svoboda nad Úpou, Překlady fancouzštiny Svoboda nad Úpou, Překlady italštiny Svoboda nad Úpou, Překlady maďarštiny Svoboda nad Úpou, Překlady španělštiny Svoboda nad Úpou, Překlady ukrajinštiny Svoboda nad Úpou