Expresní překlady Svoboda nad Úpou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Svoboda nad Úpou

Expresní překlad Svoboda nad Úpou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Svoboda nad Úpou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Svoboda nad Úpou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Svoboda nad Úpou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Svoboda nad Úpou nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Svoboda nad Úpou: Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Svoboda nad Úpou: Norma, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy

Prezentační překlady Svoboda nad Úpou: Průvodce, Prezentace, Letáky, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky

Ekonomické překlady Svoboda nad Úpou: Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Svoboda nad Úpou: Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Diplom, Certifikát, Živnostenský list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Oddací list, Notářský zápis, Apostila, Stanovy, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Odvolání, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Svoboda nad Úpou: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Dopis, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad