Překlady Sušice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sušice

Překlad Sušice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sušice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sušice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sušice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sušice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Sušice: Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Sušice: Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Certifikát, Stanovy, Pracovní smlouva, Plná moc, Rozsudek, Společenská smlouva, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Oddací list

Právní překlady Sušice: Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání

Technické překlady Sušice: Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text

Všeobecné překlady Sušice: Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce

Prezentační překlady Sušice: Tiskoviny, Katalog, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sušice, Korektura Sušice, Odborné překlady Sušice, Právní překlady Sušice, Překladatelská agentura Sušice, Soudní překladatel Sušice, Soudní překlady Sušice, Technické překlady Sušice, Tlumočení Sušice, Překlady fancouzštiny Sušice, Překlady italštiny Sušice, Překlady maďarštiny Sušice, Překlady španělštiny Sušice, Překlady ukrajinštiny Sušice