Expresní překlady Sušice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sušice

Expresní překlad Sušice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sušice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sušice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sušice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sušice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Sušice: Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Sušice: Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Email

Technické překlady Sušice: Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití

Prezentační překlady Sušice: Letáky, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama

Právní překlady Sušice: Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Sušice: Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Odvolání, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Úmrtní list, Diplom, Norma, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Certifikát, Rozsudek, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad