Překlady Šumperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šumperk

Překlad Šumperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šumperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šumperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šumperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šumperk nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Šumperk: Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě

Právní překlady Šumperk: Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty

Ekonomické překlady Šumperk: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Šumperk: PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Letáky, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Šumperk: Email, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Abstrakt, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Šumperk: Rodný list, Oddací list, Revizní zpráva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Plná moc, Certifikát, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Norma, Rozsudek, Vysvědčení, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Apostila, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šumperk, Korektura Šumperk, Odborné překlady Šumperk, Právní překlady Šumperk, Překladatelská agentura Šumperk, Soudní překladatel Šumperk, Soudní překlady Šumperk, Technické překlady Šumperk, Tlumočení Šumperk, Překlady fancouzštiny Šumperk, Překlady italštiny Šumperk, Překlady maďarštiny Šumperk, Překlady španělštiny Šumperk, Překlady ukrajinštiny Šumperk, Překlady arabštiny Šumperk, Překlady běloruštiny Šumperk, Překlady bulharštiny Šumperk, Překlady chorvatštiny Šumperk, Překlady danštiny Šumperk, Překlady estonštiny Šumperk, Překlady finštiny Šumperk, Překlady holandštiny Šumperk, Překlady japonštiny Šumperk, Překlady litevštiny Šumperk, Překlady lotyštiny Šumperk, Překlady norštiny Šumperk, Překlady portugalštiny Šumperk, Překlady řečtiny Šumperk, Překlady rumunštiny Šumperk, Překlady slovinštiny Šumperk, Překlady srbštiny Šumperk, Překlady švédštiny Šumperk, Překlady turečtiny Šumperk, Překlady angličtiny Šumperk, Překlady ruštiny Šumperk, Překlady polštiny Šumperk, Překlady němčiny Šumperk