Překlady Studénka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Studénka

Překlad Studénka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Studénka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Studénka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Studénka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Studénka nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Studénka: Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Studénka: Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty

Technické překlady Studénka: Příručka, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát

Všeobecné překlady Studénka: Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Videa, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Studénka: Letáky, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Studénka: Norma, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Úmrtní list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Certifikát, Apostila, Plná moc, Pracovní smlouva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Rodný list, Oddací list, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Studénka, Korektura Studénka, Odborné překlady Studénka, Právní překlady Studénka, Překladatelská agentura Studénka, Soudní překladatel Studénka, Soudní překlady Studénka, Technické překlady Studénka, Tlumočení Studénka, Překlady fancouzštiny Studénka, Překlady italštiny Studénka, Překlady maďarštiny Studénka, Překlady španělštiny Studénka, Překlady ukrajinštiny Studénka