Expresní překlady Studénka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Studénka

Expresní překlad Studénka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Studénka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Studénka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Studénka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Studénka nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Studénka: Certifikát, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva

Právní překlady Studénka: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Studénka: Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Katalog, PPC reklama, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Studénka: Stanovy, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Diplom, Společenská smlouva, Plná moc, Norma, Apostila, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Ekonomické překlady Studénka: Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Studénka: Diplomové práce, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad