Překlady Stráž pod Ralskem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Stráž pod Ralskem

Překlad Stráž pod Ralskem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Stráž pod Ralskem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Stráž pod Ralskem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Stráž pod Ralskem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Stráž pod Ralskem nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Stráž pod Ralskem: Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Stráž pod Ralskem: Apostila, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Zakladatelská listina, Plná moc, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Diplom, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Norma

Právní překlady Stráž pod Ralskem: Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo

Prezentační překlady Stráž pod Ralskem: Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Reklama, Katalog, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky

Všeobecné překlady Stráž pod Ralskem: Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt

Technické překlady Stráž pod Ralskem: Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Stráž pod Ralskem, Korektura Stráž pod Ralskem, Odborné překlady Stráž pod Ralskem, Právní překlady Stráž pod Ralskem, Překladatelská agentura Stráž pod Ralskem, Soudní překladatel Stráž pod Ralskem, Soudní překlady Stráž pod Ralskem, Technické překlady Stráž pod Ralskem, Tlumočení Stráž pod Ralskem, Překlady fancouzštiny Stráž pod Ralskem, Překlady italštiny Stráž pod Ralskem, Překlady maďarštiny Stráž pod Ralskem, Překlady španělštiny Stráž pod Ralskem, Překlady ukrajinštiny Stráž pod Ralskem , Překlady arabštiny Stráž pod Ralskem, Překlady běloruštiny Stráž pod Ralskem, Překlady bulharštiny Stráž pod Ralskem, Překlady chorvatštiny Stráž pod Ralskem, Překlady danštiny Stráž pod Ralskem, Překlady estonštiny Stráž pod Ralskem, Překlady finštiny Stráž pod Ralskem, Překlady holandštiny Stráž pod Ralskem, Překlady japonštiny Stráž pod Ralskem, Překlady litevštiny Stráž pod Ralskem, Překlady lotyštiny Stráž pod Ralskem, Překlady norštiny Stráž pod Ralskem, Překlady portugalštiny Stráž pod Ralskem, Překlady řečtiny Stráž pod Ralskem, Překlady rumunštiny Stráž pod Ralskem, Překlady slovinštiny Stráž pod Ralskem, Překlady srbštiny Stráž pod Ralskem, Překlady švédštiny Stráž pod Ralskem, Překlady turečtiny Stráž pod Ralskem