Expresní překlady Stráž pod Ralskem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Stráž pod Ralskem

Expresní překlad Stráž pod Ralskem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Stráž pod Ralskem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Stráž pod Ralskem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Stráž pod Ralskem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Stráž pod Ralskem nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Stráž pod Ralskem: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty

Prezentační překlady Stráž pod Ralskem: Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, PPC reklama, Letáky, Průvodce

Ekonomické překlady Stráž pod Ralskem: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Stráž pod Ralskem: Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Stráž pod Ralskem: Apostila, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Certifikát, Notářský zápis, Rodný list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Stanovy, Norma, Úmrtní list

Technické překlady Stráž pod Ralskem: Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad