Překlady Strakonice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strakonice

Překlad Strakonice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strakonice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strakonice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strakonice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strakonice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Strakonice: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Strakonice: Návod k obsluze, Norma, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát

Všeobecné překlady Strakonice: Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce

Prezentační překlady Strakonice: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Reklama, Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Průvodce

Ekonomické překlady Strakonice: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Strakonice: Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Živnostenský list, Norma, Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Oddací list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rodný list, Diplom, Apostila, Certifikát, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Strakonice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Strakonice, Korektura Strakonice, Odborné překlady Strakonice, Právní překlady Strakonice, Překladatelská agentura Strakonice, Soudní překladatel Strakonice, Soudní překlady Strakonice, Technické překlady Strakonice, Tlumočení Strakonice, Překlady fancouzštiny Strakonice, Překlady italštiny Strakonice, Překlady maďarštiny Strakonice, Překlady španělštiny Strakonice, Překlady ukrajinštiny Strakonice, Překlady arabštiny Strakonice, Překlady běloruštiny Strakonice, Překlady bulharštiny Strakonice, Překlady chorvatštiny Strakonice, Překlady danštiny Strakonice, Překlady estonštiny Strakonice, Překlady finštiny Strakonice, Překlady holandštiny Strakonice, Překlady japonštiny Strakonice, Překlady litevštiny Strakonice, Překlady lotyštiny Strakonice, Překlady norštiny Strakonice, Překlady portugalštiny Strakonice, Překlady řečtiny Strakonice, Překlady rumunštiny Strakonice, Překlady slovinštiny Strakonice, Překlady srbštiny Strakonice, Překlady švédštiny Strakonice, Překlady turečtiny Strakonice, Překlady angličtiny Strakonice, Překlady ruštiny Strakonice, Překlady polštiny Strakonice, Překlady němčiny Strakonice