Expresní překlady Strakonice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strakonice

Expresní překlad Strakonice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strakonice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strakonice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strakonice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strakonice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Strakonice: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Certifikát

Právní překlady Strakonice: Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Strakonice: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Strakonice: Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné překlady Strakonice: Videa, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Strakonice: Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Certifikát, Úmrtní list, Diplom, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rozsudek, Notářský zápis, Odvolání, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Oddací list, Norma, Plná moc, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad