Překlady Štíty

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Štíty

Překlad Štíty

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Štíty.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Štíty

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Štíty bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Štíty nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Štíty: Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka

Právní překlady Štíty: Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Štíty: Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Štíty: Apostila, Společenská smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Úmrtní list, Certifikát, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Diplom, Rodný list, Odvolání, Revizní zpráva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Oddací list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení

Ekonomické překlady Štíty: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Štíty: Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Knihy, Průvodce, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Štíty, Korektura Štíty, Odborné překlady Štíty, Právní překlady Štíty, Překladatelská agentura Štíty, Soudní překladatel Štíty, Soudní překlady Štíty, Technické překlady Štíty, Tlumočení Štíty, Překlady fancouzštiny Štíty, Překlady italštiny Štíty, Překlady maďarštiny Štíty, Překlady španělštiny Štíty, Překlady ukrajinštiny Štíty