Expresní překlady Štíty

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Štíty

Expresní překlad Štíty

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Štíty.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Štíty

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Štíty bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Štíty nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Štíty: Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva

Právní překlady Štíty: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo

Prezentační překlady Štíty: Letáky, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny

Ekonomické překlady Štíty: Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Štíty: Živnostenský list, Norma, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Apostila, Notářský zápis, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Stanovy, Certifikát, Diplom, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Štíty: Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad