Překlady Štětí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Štětí

Překlad Štětí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Štětí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Štětí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Štětí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Štětí nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Štětí: Pracovní smlouva, Oddací list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Rozsudek, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Plná moc, Diplom, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Odvolání, Certifikát, Stanovy

Technické překlady Štětí: Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití

Právní překlady Štětí: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty

Prezentační překlady Štětí: PPC reklama, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog

Ekonomické překlady Štětí: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Štětí: Abstrakt, Dopis, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Štětí, Korektura Štětí, Odborné překlady Štětí, Právní překlady Štětí, Překladatelská agentura Štětí, Soudní překladatel Štětí, Soudní překlady Štětí, Technické překlady Štětí, Tlumočení Štětí, Překlady fancouzštiny Štětí, Překlady italštiny Štětí, Překlady maďarštiny Štětí, Překlady španělštiny Štětí, Překlady ukrajinštiny Štětí , Překlady arabštiny Štětí, Překlady běloruštiny Štětí, Překlady bulharštiny Štětí, Překlady chorvatštiny Štětí, Překlady danštiny Štětí, Překlady estonštiny Štětí, Překlady finštiny Štětí, Překlady holandštiny Štětí, Překlady japonštiny Štětí, Překlady litevštiny Štětí, Překlady lotyštiny Štětí, Překlady norštiny Štětí, Překlady portugalštiny Štětí, Překlady řečtiny Štětí, Překlady rumunštiny Štětí, Překlady slovinštiny Štětí, Překlady srbštiny Štětí, Překlady švédštiny Štětí, Překlady turečtiny Štětí