Překlady Staré Město (okres Šumperk)

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Staré Město (okres Šumperk)

Překlad Staré Město (okres Šumperk)

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Staré Město (okres Šumperk).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Staré Město (okres Šumperk)

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Staré Město (okres Šumperk) bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Staré Město (okres Šumperk) nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Staré Město (okres Šumperk): Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo

Ekonomické překlady Staré Město (okres Šumperk): Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie

Technické překlady Staré Město (okres Šumperk): Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Technologické postupy, Odborný text

Prezentační překlady Staré Město (okres Šumperk): Knihy, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Staré Město (okres Šumperk): Odvolání, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Průkaz totožnosti, Diplom, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Oddací list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Norma, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Staré Město (okres Šumperk): Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Email, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Staré Město (okres Šumperk), Korektura Staré Město (okres Šumperk), Odborné překlady Staré Město (okres Šumperk), Právní překlady Staré Město (okres Šumperk), Překladatelská agentura Staré Město (okres Šumperk), Soudní překladatel Staré Město (okres Šumperk), Soudní překlady Staré Město (okres Šumperk), Technické překlady Staré Město (okres Šumperk), Tlumočení Staré Město (okres Šumperk), Překlady fancouzštiny Staré Město (okres Šumperk), Překlady italštiny Staré Město (okres Šumperk), Překlady maďarštiny Staré Město (okres Šumperk), Překlady španělštiny Staré Město (okres Šumperk), Překlady ukrajinštiny Staré Město (okres Šumperk)