Expresní překlady Dolní Poustevna

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Poustevna

Expresní překlad Dolní Poustevna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Poustevna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Poustevna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Poustevna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Poustevna nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dolní Poustevna: Průvodce, Letáky, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog

Právní překlady Dolní Poustevna: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Ekonomické překlady Dolní Poustevna: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Technické překlady Dolní Poustevna: Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Poustevna: Vysvědčení, Oddací list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Norma, Potvrzení o studiu, Certifikát, Společenská smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Stanovy, Odvolání, Úmrtní list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Dolní Poustevna: Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad