Překlady Solnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Solnice

Překlad Solnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Solnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Solnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Solnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Solnice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Solnice: Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy

Ekonomické překlady Solnice: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Solnice: Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Solnice: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Solnice: Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Zakladatelská listina, Norma, Notářský zápis, Apostila, Vysvědčení, Certifikát, Živnostenský list, Diplom, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Solnice: Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Solnice, Korektura Solnice, Odborné překlady Solnice, Právní překlady Solnice, Překladatelská agentura Solnice, Soudní překladatel Solnice, Soudní překlady Solnice, Technické překlady Solnice, Tlumočení Solnice, Překlady fancouzštiny Solnice, Překlady italštiny Solnice, Překlady maďarštiny Solnice, Překlady španělštiny Solnice, Překlady ukrajinštiny Solnice