Překlady Sokolov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sokolov

Překlad Sokolov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sokolov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sokolov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sokolov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sokolov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Sokolov: Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál

Prezentační překlady Sokolov: Reklama, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Právní překlady Sokolov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Sokolov: Novinové články, Vědecké práce, Email, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Sokolov: Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Sokolov: Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Živnostenský list, Diplom, Plná moc, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Norma, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rodný list, Odvolání, Oddací list, Úmrtní list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Sokolov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Sokolov, Korektura Sokolov, Odborné překlady Sokolov, Právní překlady Sokolov, Překladatelská agentura Sokolov, Soudní překladatel Sokolov, Soudní překlady Sokolov, Technické překlady Sokolov, Tlumočení Sokolov, Překlady fancouzštiny Sokolov, Překlady italštiny Sokolov, Překlady maďarštiny Sokolov, Překlady španělštiny Sokolov, Překlady ukrajinštiny Sokolov, Překlady arabštiny Sokolov, Překlady běloruštiny Sokolov, Překlady bulharštiny Sokolov, Překlady chorvatštiny Sokolov, Překlady danštiny Sokolov, Překlady estonštiny Sokolov, Překlady finštiny Sokolov, Překlady holandštiny Sokolov, Překlady japonštiny Sokolov, Překlady litevštiny Sokolov, Překlady lotyštiny Sokolov, Překlady norštiny Sokolov, Překlady portugalštiny Sokolov, Překlady řečtiny Sokolov, Překlady rumunštiny Sokolov, Překlady slovinštiny Sokolov, Překlady srbštiny Sokolov, Překlady švédštiny Sokolov, Překlady turečtiny Sokolov, Překlady angličtiny Sokolov, Překlady ruštiny Sokolov, Překlady polštiny Sokolov, Překlady němčiny Sokolov