Expresní překlady Sokolov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sokolov

Expresní překlad Sokolov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sokolov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sokolov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sokolov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sokolov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Sokolov: Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití

Právní překlady Sokolov: Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Sokolov: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Sokolov: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Sokolov: Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Email

Soudní překlady, úřední překlady Sokolov: Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Revizní zpráva, Vysvědčení, Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Stanovy, Norma, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Notářský zápis, Plná moc, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad