Překlady Sobotka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sobotka

Překlad Sobotka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sobotka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sobotka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sobotka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sobotka nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Sobotka: Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rozsudek, Živnostenský list, Norma, Potvrzení o studiu, Apostila, Oddací list, Rodný list, Diplom, Notářský zápis, Stanovy, Odvolání, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva

Právní překlady Sobotka: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Technické překlady Sobotka: Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze

Prezentační překlady Sobotka: Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog

Ekonomické překlady Sobotka: Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Sobotka: Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sobotka, Korektura Sobotka, Odborné překlady Sobotka, Právní překlady Sobotka, Překladatelská agentura Sobotka, Soudní překladatel Sobotka, Soudní překlady Sobotka, Technické překlady Sobotka, Tlumočení Sobotka, Překlady fancouzštiny Sobotka, Překlady italštiny Sobotka, Překlady maďarštiny Sobotka, Překlady španělštiny Sobotka, Překlady ukrajinštiny Sobotka