Expresní překlady Sobotka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sobotka

Expresní překlad Sobotka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sobotka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sobotka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sobotka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sobotka nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Sobotka: Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Návod k použití

Právní překlady Sobotka: Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Sobotka: Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Videa

Prezentační překlady Sobotka: Letáky, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Katalog, Reklama

Ekonomické překlady Sobotka: Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Sobotka: Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Rozsudek, Certifikát, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Stanovy, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Vysvědčení, Úmrtní list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad