Překlady Soběslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Soběslav

Překlad Soběslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Soběslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Soběslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Soběslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Soběslav nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Soběslav: Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce

Právní překlady Soběslav: Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo

Prezentační překlady Soběslav: Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Soběslav: Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Soběslav: Potvrzení o studiu, Odvolání, Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Oddací list, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Stanovy, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Úmrtní list, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Soudní žaloba

Technické překlady Soběslav: Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Soběslav, Korektura Soběslav, Odborné překlady Soběslav, Právní překlady Soběslav, Překladatelská agentura Soběslav, Soudní překladatel Soběslav, Soudní překlady Soběslav, Technické překlady Soběslav, Tlumočení Soběslav, Překlady fancouzštiny Soběslav, Překlady italštiny Soběslav, Překlady maďarštiny Soběslav, Překlady španělštiny Soběslav, Překlady ukrajinštiny Soběslav