Expresní překlady Soběslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Soběslav

Expresní překlad Soběslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Soběslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Soběslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Soběslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Soběslav nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Soběslav: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty

Technické překlady Soběslav: Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva

Ekonomické překlady Soběslav: Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Prezentační překlady Soběslav: Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Soběslav: Videa, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Soběslav: Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Vysvědčení, Norma, Notářský zápis, Apostila, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Odvolání, Stanovy, Pracovní smlouva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Diplom, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad