Překlady Smržovka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Smržovka

Překlad Smržovka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Smržovka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Smržovka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Smržovka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Smržovka nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Smržovka: Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Technické překlady Smržovka: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy

Právní překlady Smržovka: Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání

Prezentační překlady Smržovka: Katalog, Reklama, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky

Všeobecné překlady Smržovka: Email, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Videa, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Smržovka: Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení o studiu, Diplom, Úmrtní list, Soudní žaloba, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rodný list, Rozsudek, Notářský zápis, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Smržovka, Korektura Smržovka, Odborné překlady Smržovka, Právní překlady Smržovka, Překladatelská agentura Smržovka, Soudní překladatel Smržovka, Soudní překlady Smržovka, Technické překlady Smržovka, Tlumočení Smržovka, Překlady fancouzštiny Smržovka, Překlady italštiny Smržovka, Překlady maďarštiny Smržovka, Překlady španělštiny Smržovka, Překlady ukrajinštiny Smržovka