Expresní překlady Smržovka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Smržovka

Expresní překlad Smržovka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Smržovka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Smržovka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Smržovka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Smržovka nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Smržovka: Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Ekonomické překlady Smržovka: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Smržovka: Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Apostila, Stanovy, Společenská smlouva, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Norma, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Diplom, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Živnostenský list

Technické překlady Smržovka: Manuál, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Právní překlady Smržovka: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Smržovka: Diplomové práce, Novinové články, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad