Překlady Slavkov u Brna

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slavkov u Brna

Překlad Slavkov u Brna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slavkov u Brna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slavkov u Brna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slavkov u Brna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slavkov u Brna nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Slavkov u Brna: Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Slavkov u Brna: Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Právní překlady Slavkov u Brna: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo

Prezentační překlady Slavkov u Brna: Katalog, Průvodce, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Reklama

Všeobecné překlady Slavkov u Brna: Videa, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Slavkov u Brna: Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Odvolání, Apostila, Diplom, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Zakladatelská listina, Certifikát, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slavkov u Brna, Korektura Slavkov u Brna, Odborné překlady Slavkov u Brna, Právní překlady Slavkov u Brna, Překladatelská agentura Slavkov u Brna, Soudní překladatel Slavkov u Brna, Soudní překlady Slavkov u Brna, Technické překlady Slavkov u Brna, Tlumočení Slavkov u Brna, Překlady fancouzštiny Slavkov u Brna, Překlady italštiny Slavkov u Brna, Překlady maďarštiny Slavkov u Brna, Překlady španělštiny Slavkov u Brna, Překlady ukrajinštiny Slavkov u Brna