Překlady Šlapanice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šlapanice

Překlad Šlapanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šlapanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šlapanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šlapanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šlapanice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Šlapanice: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Norma, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě

Právní překlady Šlapanice: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo

Ekonomické překlady Šlapanice: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Šlapanice: Reklama, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Katalog, Prezentace

Všeobecné překlady Šlapanice: Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Email

Soudní překlady, úřední překlady Šlapanice: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Norma, Společenská smlouva, Rodný list, Odvolání, Diplom, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Apostila, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šlapanice, Korektura Šlapanice, Odborné překlady Šlapanice, Právní překlady Šlapanice, Překladatelská agentura Šlapanice, Soudní překladatel Šlapanice, Soudní překlady Šlapanice, Technické překlady Šlapanice, Tlumočení Šlapanice, Překlady fancouzštiny Šlapanice, Překlady italštiny Šlapanice, Překlady maďarštiny Šlapanice, Překlady španělštiny Šlapanice, Překlady ukrajinštiny Šlapanice