Expresní překlady Šlapanice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šlapanice

Expresní překlad Šlapanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šlapanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šlapanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šlapanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šlapanice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Šlapanice: Webové stránky, Prezentace, Reklama, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky

Technické překlady Šlapanice: Manuál, Certifikát, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Šlapanice: Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Šlapanice: Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Šlapanice: Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Dopis, Novinové články, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Šlapanice: Zakladatelská listina, Plná moc, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Společenská smlouva, Norma, Pracovní smlouva, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Rodný list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Živnostenský list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Stanovy, Úmrtní list, Odvolání, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad