Překlady Skuteč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Skuteč

Překlad Skuteč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Skuteč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Skuteč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Skuteč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Skuteč nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Skuteč: Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva

Ekonomické překlady Skuteč: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Skuteč: Společenská smlouva, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Apostila, Norma, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Úmrtní list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Oddací list, Rodný list, Rozsudek

Právní překlady Skuteč: Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Skuteč: Abstrakt, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Dopis

Prezentační překlady Skuteč: Letáky, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, Reklama, Knihy, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Skuteč, Korektura Skuteč, Odborné překlady Skuteč, Právní překlady Skuteč, Překladatelská agentura Skuteč, Soudní překladatel Skuteč, Soudní překlady Skuteč, Technické překlady Skuteč, Tlumočení Skuteč, Překlady fancouzštiny Skuteč, Překlady italštiny Skuteč, Překlady maďarštiny Skuteč, Překlady španělštiny Skuteč, Překlady ukrajinštiny Skuteč