Překlady Sezimovo Ústí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sezimovo Ústí

Překlad Sezimovo Ústí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sezimovo Ústí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sezimovo Ústí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sezimovo Ústí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sezimovo Ústí nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Sezimovo Ústí: Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Úmrtní list, Soudní žaloba, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Pracovní smlouva, Norma, Vysvědčení, Odvolání, Rozsudek, Diplom, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rodný list, Certifikát, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva

Technické překlady Sezimovo Ústí: Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě

Právní překlady Sezimovo Ústí: Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba

Ekonomické překlady Sezimovo Ústí: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Sezimovo Ústí: Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Dopis, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Prezentační překlady Sezimovo Ústí: Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sezimovo Ústí, Korektura Sezimovo Ústí, Odborné překlady Sezimovo Ústí, Právní překlady Sezimovo Ústí, Překladatelská agentura Sezimovo Ústí, Soudní překladatel Sezimovo Ústí, Soudní překlady Sezimovo Ústí, Technické překlady Sezimovo Ústí, Tlumočení Sezimovo Ústí, Překlady fancouzštiny Sezimovo Ústí, Překlady italštiny Sezimovo Ústí, Překlady maďarštiny Sezimovo Ústí, Překlady španělštiny Sezimovo Ústí, Překlady ukrajinštiny Sezimovo Ústí