Překlady Sadská

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sadská

Překlad Sadská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sadská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sadská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sadská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sadská nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Sadská: Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty

Technické překlady Sadská: Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Sadská: Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Sadská: Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Plná moc, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Vysvědčení, Rodný list, Oddací list, Odvolání, Rozsudek, Apostila, Revizní zpráva, Certifikát, Diplom, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Norma, Notářský zápis, Vysvědčení

Prezentační překlady Sadská: PPC reklama, Letáky, Reklama, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Průvodce

Všeobecné překlady Sadská: Životopisy, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sadská, Korektura Sadská, Odborné překlady Sadská, Právní překlady Sadská, Překladatelská agentura Sadská, Soudní překladatel Sadská, Soudní překlady Sadská, Technické překlady Sadská, Tlumočení Sadská, Překlady fancouzštiny Sadská, Překlady italštiny Sadská, Překlady maďarštiny Sadská, Překlady španělštiny Sadská, Překlady ukrajinštiny Sadská