Expresní překlady Sadská

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sadská

Expresní překlad Sadská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sadská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sadská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sadská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sadská nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Sadská: Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce, Videa

Technické překlady Sadská: Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Sadská: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Ekonomické překlady Sadská: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Sadská: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Apostila, Společenská smlouva, Rozsudek, Soudní žaloba, Certifikát, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Rodný list, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Úmrtní list, Norma, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Sadská: Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, PPC reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad