Překlady Roztoky

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Roztoky

Překlad Roztoky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Roztoky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Roztoky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Roztoky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Roztoky nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Roztoky: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie

Technické překlady Roztoky: Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Norma

Právní překlady Roztoky: Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Roztoky: Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Videa, Bakalářské práce

Prezentační překlady Roztoky: Letáky, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Roztoky: Oddací list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Diplom, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Pracovní smlouva, Certifikát, Odvolání, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Úmrtní list, Notářský zápis, Stanovy, Rodný list, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Roztoky, Korektura Roztoky, Odborné překlady Roztoky, Právní překlady Roztoky, Překladatelská agentura Roztoky, Soudní překladatel Roztoky, Soudní překlady Roztoky, Technické překlady Roztoky, Tlumočení Roztoky, Překlady fancouzštiny Roztoky, Překlady italštiny Roztoky, Překlady maďarštiny Roztoky, Překlady španělštiny Roztoky, Překlady ukrajinštiny Roztoky